Menu

Sportsbranchen.dk nyhedsbrev nr. 3

19. marts 2020

Kære medlem

Grænserne er lukkede – sådan tager du hånd om udenlandske medarbejdere eller samarbejdspartnere

De danske grænser blev lørdag den 14. marts 2020 lukket for udenlandske personer, medmindre de har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål, som f.eks. arbejde i Danmark. Men hvordan dokumenterer man, at man opfylder betingelsen? Sportsbranchen Dk forklarer her...

Arbejde i Danmark
Udenlandske medarbejdere skal kunne godtgøre, at de arbejder for en dansk virksomhed. Men hvordan?

Politiet skriver følgende på politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark:

”Personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres indrejse i Danmark, skal kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan f.eks. være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt (…) eller på anden troværdig vis.”

Sportsbranchen Dk anbefaler derfor, at man orienterer sine udenlandske medarbejdere om at have en kopi af sin ansættelseskontrakt, en lønseddel eller anden arbejdskontrakt foruden gyldig billedlegitimation som f.eks. pas med sig, når grænsen passeres. Et visitkort alene er ikke umiddelbart tilstrækkeligt.

Forretningsbesøg med samarbejdspartnere fra udlandet
Vær opmærksom på, at forretningsbesøg ikke med sikkerhed kan siges at være et anerkendelsesværdigt formål, og din samarbejdspartner kan derfor risikere ikke at blive lukket ind i Danmark.

Politiet skriver følgende på politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark:

”Kan forretningsrejser konkret udgøre et anerkendelsesværdigt formål?
I den nuværende situation vil forretningsrejser ikke i almindelighed kunne anses som anerkendelsesværdige. Der kan dog efter en konkret og individuel vurdering være tale om møder, forhandlinger, kontraktindgåelser m.v., som er af en sådan betydning, at de gør indrejsen til Danmark anerkendelsesværdig. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til den danske virksomhed, hos hvem eksempelvis et møde skal afholdes, med henblik på at klarlægge indrejsens betydning, og dermed om indrejsen kan anses for at have et anerkendelsesværdigt formål.”

Det er derfor højst usikkert om en samarbejdspartner kan komme igennem grænsen, da det i høj grad beror på den pågældende politibetjents skøn.

Det anbefales herefter – i god tråd med øvrige opfordringer – at holde sådanne forretningsmøder via skype eller telefonisk.

For yderligere info kontakt:
Dan Holmgren: Tlf. 2081 4466 eller på mail dh@sportsbranchen.dk