Menu

Mens e-handel fortsætter frem, har detailhandlen det svært

De seneste tal fra Deloitte bekræfter en tendens, der har været pågående i flere år. Detailhandlen i Danmark er udfordret, mens e-commmerce fortsat er i vækst.

07. august 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Siden slutningen af 2016 har detailhandlens salg af mode og beklædning været for nedadgående, både når det kommer til mængde og værdi. Det viser tal fra Modeanalysen 2018, som er udarbejdet af Deloitte. Faktisk er mode og beklædning en af de varegrupper, der falder mere end den samlede detailhandel, og adspurgt om de største udfordringer, svarer flere af respondenterne i Dansk Mode & Textils seneste undersøgelse da også, at en udfordret detailhandel spiller en stor rolle. Deloittes analyse viser, at detailhandlens virksomheder har en lavere overskudsgrad, og at en tredjedel af alle butikker kører med underskud. Deloitte konkluderer, at der fra 2016 til 2017 er kommet et større gab mellem de sunde og de usunde virksomheder, og at 26 % af virksomhederne i detailhandlen er i fare for at gå konkurs.

Af Deloittes analyse fremgår det også, at husstandenes forbrug på tøj er faldende for både herre- og dametøj. Tøj til børn under 14 år er dog stigende. Men det er ikke ensbetydende med, at danskerne samlet køber mindre tøj, lyder det fra Dansk Mode & Textils internationale chef og analyseansvarlige, Michael Hillmose:

”Isoleret set er det rigtigt, at husstandene køber mindre tøj. Der er dog en vigtig pointe, som ikke er taget med i den ligning. Husstandene er i løbet af en årrække blevet mindre, og derfor er det naturligt, at tøjforbruget per husstand også bliver mindre. Faktisk viser vores beregninger, at danskernes tøjforbrug i løbende priser over en tiårig periode har været støt stigende.”

Det harmonerer umiddelbart dårligt med en udfordret detailhandel, men Michael Hillmose forklarer, at der er sket et skred i forbrugsmønstret, hvor flere indkøb nu foretages online og i udlandet.

E-handel er fortsat i vækst

Netop onlinehandlen er fortsat i vækst. Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) opgør danskernes samlede forbrug til 375 mia. kr., og hele 31 % forbruges nu i online-butikker. Det svarer til 115 mia. kr., og kategorien tøj, sko og smykker er den varegruppe, der tegner sig for størst salg på nettet næstefter rejser. Der sælges således tøj for godt 17 mia. kr. online.

Ser man på de danske modevirksomheder, genereres 18-20 % af deres samlede omsætning fra tredjeparts-webshops, men 7-8 % stammer fra salget i egne webshops.

 ”Vi forventer, at e-commerce vil tage større andele i de kommende år, men vores analyse viser, at der er enormt stor forskel på branchens virksomheder. For nogle tegner tredjeparts-webshops sig for hele 65 % af omsætningen, mens andre slet ikke sælger via denne kanal. Det afhænger meget af brandet, men det er en udvikling virksomhederne ikke kan sidde overhørig. Derfor ser vi også, at e-commerce har en langt større strategisk bevågenhed i modebranchen,” siger Michael Hillmose.